top of page

Juz w przyszlym tygodniu Arkady Fiedler w MotoWarszawie w Meloradio.


(For English please scroll down) Przetestowałem nowego, drugiej generacji nissana LEAFa z 40 kWh baterią. W przeciągu 6 dni, przejechałem, prawie 1500 km koncentrując się na dwóch testach. Zasięgu oraz jeździe autostradą na jednej baterii (jednym naładowaniu) z Poznania do Warszawy.

Testując zasięg samochodu, chciałem osiągnąć zużycie energii na poziomie 8 kWh / 100 km i przejechać ponad 400 km. Nie do końca mi się to udało. Co prawda przejechałem troszkę ponad 400 km osiągając ostateczny wynik 400,5 km 😀 Jednak zużycie energi niestety wyniosło średnio 8,6 kWh / 100 km. Test rozpocząłem ze stanem 99% naładowania baterii i zakończyłem z pozostałymi 2% (trzy procent dałyby jeszcze jakieś 12 kilometrów) Popsułem niestety pierwsze 100 km. Nie mogąc wpaść w odpowiedni rytm jazdy zużycie energii wyniosło 9,3 kWh / 100 km. Później było lepiej. Myślę, że przy większym skupieniu mógłbym dobić nawet do 450 km na jednej baterii i osiągnąć zużycie energii na poziomie 8 kWh / 100 km. Daleko to do moich afrykańskich rekordów, gdzie często uzyskiwałem wyniki schodzące poniżej 8 kWh na 100 km. Jadąc pierwszej generacji LEAFem (bateria 30 kWh), który wydaje się być troszkę bardziej energooszczędny mój rekord wyniósł 6,9 kWh / 100 km. (było też 6,3 kWh na odcinku 154 km ale z górki) Wynik ten udało się uzyskać na odcinku 137,7 km, które przejechałem zużywając 31% baterii. Na tym dystansie różnica wzniesień terenu wyniosła 40 metrów na moją korzyść a temperatura powietrza 44 stopnie Celsjusza.

Podczas drugiego testu sprawdzałem ile czasu będę potrzebować na dojechanie autostradą z Poznania do Warszawy, na jednym ładowaniu. Do celu udało mi się dotrzeć w 4 godziny i 35 minut. Pokonałem w sumie dystans 311,6 km i osiągnąłem średnie zużycie energii na poziomie 10,9 kWh / 100 km. Włącznie z wyjazdem i dotarciem na autostradę A2, pięciominutowym postojem na zmianę kart i baterii w kamerach oraz 3 kilometrowym korkiem w Warszawie. Średnia prędkość całej podróży wyniosła 67 km/h. Na samej autostradzie trzymając się z góry ustalonego zużycia energii mój zakres prędkości wahał się pomiędzy 70 a 100 km/h.

🇬🇧️ENG: I tested the latest second generation Nissan LEAF with a 40 kWh battery. Within 6 days, I drove almost 1500 km, focusing on two areas; its range and completing my trip from Poznan to Warsaw on one battery/ charge. By testing the range of the car, I wanted to achieve an energy consumption of 8 kWh / 100 km and drive over 400 km. Unfortunately, I didn’t succeed entirely.I managed to cover a little over 400 km, reaching a final result of 400.5 km :) The consumption of energy was on average, at the level of 8.6 kWh / 100 km. I started the test with 99% battery charge and completed with 2% remaining. (3% would have given me another 12 km). Unfortunately, I ruined the first 100 km; I was unable to fall into the necessary driving mentality or find my rhythm, with energy consumption at 9.3 kWh / 100 km. It improved slightly later though. I think with better focus, I could have reached up to 450 km on one battery and achieve an energy consumption of 8 kWh / 100 km. It is far from my African records, where I often obtained results going below 8 kWh per 100 km. Driving the first generation LEAF (30 kWh battery), which seemed to be slightly more energy-efficient, my record was 6.9 kWh / 100 km. This result was obtained on a stretch of 137,7 km, where I traveled using 31% of the battery. At this distance, the terrain difference was 40 meters in my favour and the air temperature was 44 degrees Celsius.

During the second test, I checked how long I would be driving on the highway from Poznań to Warsaw, on a single charge. I managed to reach my destination in 4 hours and 35 minutes. I covered a total distance of 311.6 km and achieved an average energy consumption of 10.9 kWh / 100 km. This included the drive to the A2 motorway, a five-minute stopover for changing over cards and batteries in my cameras, and a 3 km traffic jam in Warsaw. The average speed of whole travel was 67 km / h. On the highway itself, and maintaining the pre-determined energy consumption, my speed range ranged between 70 and 100 km / h.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page